Diploma d'Expert en
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat

3a Edició

Pla d'estudis

 • Coaching i desenvolupament personal docent
  • Coaching docent i processos:
   1. Eines del coach docent: Posicions perceptives. L'Escola activa, la pregunta com a eina d'aprenentatge, Feedback 
   2. Els nivells d’aprenentatge i del canvi
   3. Els ordres que regulen els sistemes
    
  • Neurolideratge: com funciona el cervell de l’educador:
   1. El mètode científic en educació
   2. Reflexivitat i dogmatisme en la pràctica educativa
   3. La gestió personal com a reflex de la gestió a l’aula: emocions i racionalitat
    
  • Mindfulness - Kindfulness: La meditació com a eina de desenvolupament personal i gestió emocional
    
  • Humanitzar l'Educació
    
  • Gestió emocional:
   1. Emocions i neurociència: conèixer la base orgànica de les emocions.
   2. Escala emocional de Claude Steiner, tipologia de les emocions i estratègies de regulació emocional
  • Lideratge conscient
  • Espai vivencial a través de la música i del moviment (Lideratge personal, Gestió emocional, Relacions interpersonals i Comunicació) amb la biodansa
 • Acompanyament de l’alumnat en el seu desenvolupament multidimensional
  • Neuroeducació: com aprèn el cervell dels alumnes:
   a. El desenvolupament del cervell i de les capacitats cognitives: les etapes principals
   b. Atenció, motivació i esforç
   c. Les emocions i l’estrès en els aprenentatges
    
  • Dimensió emocional als centres educatius:
   a. La dimensió emocional als centres educatius
   b. Recursos per desenvolupar la intel·ligència emocional i la competència emocional dels nostres alumnes
    
  • El Coaching Sistèmic:
   a. Dimensions vinculars: Transgeneracional, Intergeneracional, Intrageneracional i intrapersonal
   b. El Claustre: Cohesió dels docents, Rituals d’acollida i comiat, ...
   c. Dinamització de grups classe, equips i Claustre
   d. El treball inclusiu amb les famílies. L’entrevista amb les famílies
    
  • Acció tutorial:
   a. Les Relacions intrapersonals, interpersonals, grupals i amb la comunitat
   b. Provenció i acompanyament en els conflictes com a font d’aprenentatge
    
  • El treball corporal a l’aula:
   a. Mindfulness en moviment. Pràctiques corporals amb plena consciència
   b. Biodansa (moviment+musica+emoció) pel desenvolupament dels potencials i les competències socioemocionals dels alumnes
 • Metodologies globalitzadores i avaluació
  • Introducció: El tractament de la Diversitat: la riquesa de la diferència
    
  • Metodologies globalitzadores:
   a. Introducció en les metodologies globalitzades i el treball competencial
   b. Experiències de treball globalitzat: Projectes i altres
   c. Treball per ambients, espais i caixes d’aprenentatge 
    
  • Avaluació formativa (docent) i formadora (alumne):
   a. L’avaluació com a eina d’aprenentatge
   b. Models d’avaluació
   c. Eines d’avaluació: Bases d’orientació, rúbriques, portafolis,...
   d. L’avaluació competencial
   e. Avaluació amb eines digitals
    
  • Presentació dels treballs d'aplicació de metodologies globalitzades o de competència emocional.

Titulació

Diploma d'Expert en Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol
eventis