Diploma d'Expert en
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat

3a Edició

RAONS PER FER EL CURS

Aquest diploma d'expert t’ajudarà a:

1.  Aprendre eines i estratègies per educar de manera inclusiva i amorosa la diversitat de l’alumnat i incorporar-les a l’aula per acompanyar cada persona en el desplegament de tots els seus potencials.

2.  Desenvolupar i portar a terme programes d’innovació educativa (treball per projectes, ambients, educació emocional, etc.) a centres educatius d’infantil, primària i secundària.

3.  Potenciar la teva intel·ligència emocional per ajudar els alumnes a desenvolupar-ne la seva.

4.  Millorar l’ambient a l’aula i la relació i el treball amb les famílies dins de la comunitat educativa.

5.  Desenvolupar un lideratge saludable, tant si ets docent com si ocupes un càrrec directiu en un centre educatiu.

6.  Trobar el teu lloc dins del sistema educatiu per mantenir la teva força i entendre i integrar la teva implicació com a docent/equip directiu i els límits de la teva acció educativa.

7.  Poder tenir reconegut el perfil professional en Metodologies amb Enfocament Globalitzat.

PRESENTACIÓ

Aquest diploma d'expert pretén formar, inspirar i donar suport a aquells docents i personal d’equips directius de centres educatius d’infantil, primària i secundària que volen introduir la innovació (educació per projectes, ambients, educació emocional, entre d’altres) i les mesures universals a l’aula per atendre les diverses necessitats educatives de l’alumnat i acompanyar el seu desenvolupament multidimensional (cognitiu, socioemocional, físic...).

És una formació integradora que ofereix eines i estratègies per donar resposta a les necessitats pràctiques del dia a dia dels docents, amb relació a la gestió personal i grupal, per poder generar espais d’aprenentatge inclusius, creatius i innovadors.

També inclou un treball per ajudar els centres educatius a cohesionar el claustre i involucrar les famílies en l’acompanyament emocional de l’alumnat.

Entitats col·laboradores

El Docent i l'Educació centrada en l'Alumne, Impulsors del Canvi Social

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis